Nolikums

Betsafe pludmales volejbola līgas nolikums 2017./2018. gada sezonai

1. ORGANIZATORS
1.1. Pludmales volejbola attīstības biedrība sadarbībā ar pludmales volejbola halli Beach Box

2. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
2.1. Sekmēt pludmales volejbola attīstību Rīgas pilsētā ziemas sezonā;
2.2. Nodrošināt spēlētājiem atbilstoša līmeņa sacensības;
2.3. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu;
2.4. Noskaidrot 2017./2018. gada ziemas sezonas labāko komandu pludmales volejbolā

3. LAIKS UN VIETA
3.1. Spēles notiek no 2017.gada novembra līdz 2017.gada aprīlim (detalizēts līgas kalendārs Beach Box mājas lapā www.beachbox.lv);
3.2. Spēles notiek pludmales volejbola hallē Beach Box (Brīvības gatvē 197D, Rīgā).
3.3. Sacensības norisināsies nedēļas nogalēs – svētdienās pēc sabraukumu principa.

4. DALĪBNIEKI
4.1. Līgā var spēlēt visi pludmales volejbola interesenti.
4.2. Sacensības norisinās 2 pret 2 vīriešu disciplīnā bez vecuma ierobežojuma.
4.3. Komanda var pieteikt 2 spēlētājus.
4.4. Vienlaicīgi uz laukuma nedrīkst atrasties 2 spēlētāji, kas atrodas Latvijas pludmales volejbola reitingā augstāk par 10. vietu:
(pludmales.volejbols.lv/viriesu-cempionats/viriesu-reitings). Ja posmā piedalās dalībnieki no ārzemēm, tad uz viņiem attiecas tieši tie paši nosacījumi, balstoties uz konkrētās valsts pludmales volejbola reitingu.
4.5. Maksimālais komandu skaits vienā sabraukumā 32.
4.6. FINĀLA posma spēlēs cīņā par naudas balvām piedalās tie spēlētāji, kuras ir piedalījušās vismaz 7 posmos līdz tam

5. PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA
5.1. Pieteikumus līdz katra sabraukuma nedēļas piektdienai plkst. 20:00 jāsūta elektroniski uz e-pastu turniri@beachbox.lv,
5.2. Pieteikumā jānorāda komandas spēlētāju vārdi un uzvārdi, kontakttālrunis.
5.3. Komandu reģistrācija notiek sabraukuma dienā sekretariātā no plkst. 09:30 līdz 09:45.
5.4. Spēļu sākums: 10:00.

6. DALĪBAS MAKSA
6.1. Dalības maksa ir 30 EUR no komandas jeb 15 EUR no spēlētāja par posmu, kas tiek maksāta skaidrā naudā sabraukuma dienā sekretariātā, komandas reģistrēšanās brīdī
6.2. Ja abi spēlētāji piedalījušies iepriekšējā posmā, tad dalības maksa tiek noteikta 20 EUR no komandas jeb 10 EUR no spēlētāja (izlaižot posmu dalības maksa tiek noteikta kā norādīts punktā 11.1.)
6.3. Komandai izstājoties no posma dalības maksa netiek atgriezta.
6.4. Komandai piesakoties pirmo reizi līgā, papildus jāmaksā 15 EUR no cilvēka par līgas formas kreklu ar kuru jāspēlē visos posmos.

7. IZSPĒLES KĀRTĪBA
7.1. Izspēles notiek sabraukumu veidā svētdienās, balstoties uz līgas kalendāru.
7.2. Katru sabraukumu komandas izspēlē kā atsevišķu turnīru.
7.3. Finālā iekļūst labākās 32 komandas. Lai piedalītos lielajā finālā par galveno balvu, abiem komandas dalībniekiem ir jāpiedalās vismaz 8 sabraukumos no 13 organizētajiem.
7.4. Sabraukumos izspēles notiek 2 posmos – grupu turnīrā un finālā pēc 1 mīnuss sistēmas.
7.5. Dalībnieku skaits grupās, komandu skaits, kas izies no grupas, setu skaits un punktu skaits setā tiks noteikts atkarībā no komandu skaita sabraukuma dienā.

8. SPORTA FORMAS
8.1.  Sezonas sākumā komanda iegādājas Betsafe Pludmales Volejbola Līgas 2017./2018. sezonas kreklu ar kuru startē visu sezonu.
8.2. Katra posma Finālspēļu laikā spēlētājiem obligāti ir jāspēlē Betsafe Pludmales Volejbola Līgas 2017./2018. sezonas kreklos.
8.3. Viena sporta krekla cena 15 EUR ( vienreizējs maksājums ).
8.4. FINĀLA posmā visām komandām obligāti jāstartē Betsafe Pludmales Volejbola Līgas 2017./2018. sezonas kreklos. Nozaudēšanas gadījumā pašiem spēlētājiem jāsedz maksa par jauna krekla iegādi.

9. SPĒĻU TIESĀŠANA
9.1. Tiesāšana notiek pēc atvieglotiem FIVB noteikumiem.
9.2. Katrā sabraukumā spēles tiesās komandu spēlētāji, kas piedalās posmā un tiek nozīmēti no organizatoru puses.
9.3. Lielā fināla spēles tiesās kvalificēti tiesneši.

10. STRĪDA SITUĀCIJAS
10.1. Strīdus situācijas tiek risinātas, apspriežoties ar galveno tiesnesi.
10.2. Strīdus situāciju gadījumā organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības pieņemt galīgo lēmumu, kurš nav apstrīdams un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža.

11. PUNKTU SKAITĪŠANAS SISTĒMA UN REITINGS
11.1. Punkti tiek skaitīti, summējot katra sabraukuma rezultātus:

Vieta

Punktu skaits

1

45

2

40

3

35

4

30

5.-8.

25

9.-16.

20

17.-24.

15

25.-32.

10

33.-40.

5

11.2. Punkti tiek skaitīti individuāli katram spēlētājam.
11.3. Komandas drīkst mainīt pāriniekus turnīra posmu gaitā, taču, lai kvalificētos fināla posmam, abiem komandas dalībniekiem jābūt spēlējušiem vismaz 7 līgas posmos.

12. REZULTĀTI
12.1 Betsafe Pludmales Volejbola Līgas 2017./2018. sezonas nolikums, kalendārs, bildes, būs pieejami mājas lapā www.beachbox.lv

13. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS
13.1. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.
13.2. Katra komanda ir atbildīga par savu spēlētāju nodrošināšanu ar pirmo medicīnisko palīdzību.
13.3. Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz posma norises vietu.

14. AIZLIEGUMI
14.1 Līgas sabraukumu laikā kategoriski aizliegts lietot apreibinošas vielas, kā piemēram alkoholu, narkotikas u.c. vielas.

15. SODA SANKCIJAS
15.1. Komandai, kas iepriekš reģistrējušās uz attiecīgo posmu,  par neierašanos bez iepriekšēja brīdinājuma ( 24 stundas pirms pirmās spēles ) tiek piemērots naudas sods 30 EUR apmērā.
15.2. Ja tiek pārkāpts nolikuma 14.1 punkts, tad komanda vai līgas dalībnieks tiek brīdināts, ja pārkāpums atkārtojas, komanda tiek izslēgta no līgas un piemērots naudas sods 50 EUR.

16.APBALVOŠANA
16.1. Betsafe Pludmales Volejbola Līgas 2017./2018. sezonas uzvarētāji tiek apbalvoti ar medaļām un pārsteigumu balvām no atbalstītājiem.
16.2. Betsafe Pludmales Volejbola Līgas 2017./2018. sezonas kopējais balvu fonds 6000 EUR

Vieta

Naudas balva

1

€ 2 500,00

2

€ 1 500,00

3

€ 800,00

4

€ 400,00

5-8

€ 200,00

5-8

€ 200,00

5-8

€ 200,00

5-8

€ 200,00

Kopā

€ 6 000,00

16.3. Naudas balvas tiek izmaksātas pēc Līgas Finālposma noslēguma vienojoties abām pusēm.
16.4. Sezonas noslēgumā Organizatoriem ir tiesības atsevišķi apbalvot labākās kategorijas ( piem. bloķētājs, aizsargs, uzbrucējs, servētājs, MVP, vērtīgākā komanda u.c. ) un pasniegt balvas no Līgas atbalstītājiem.

17. SACENSĪBU VADĪBA
17.1. Sacensības organizē – Pludmales volejbola attīstības biedrība sadarbībā ar pludmales volejbola halli Beach Box
17.2. Līgas organizatoru pārstāvis – Sandra Selga
17.3. Kontaktinfo: Tel. +37129341654 un E-pasts: Sandra@beachbox.lv
17.4. Sacensību mājas lapa: Beachbox.lv